Reserveringen via Mobiel

Het deel op de website voor de reserveringen is aangepast. Hierdoor is het nu eenvoudiger om te navigeren en reserveren met een tablet of een telefoon.  Blijkt toch dat 30% van onze bezoekers hiermee werkt.